مسیر حرکت سرویس های مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
مدرسه المهدی (عج)

۱

سرویس شماره ۱

مجتمع‌های شهید بهشتی

مسیر رفت

مسیر رفت سرویس شماره ۱مجتمع‌های شهید بهشتیساعت حرکت: 7:30
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، خیابان ساحلی، رودخانه، حرم مطهر، میدان الهادی، میدان نواب، میدان شهرداری، میدان آزادگان، مجتمع‌های مسکونی شهید بهشتی

مسیر برگشت

مسیر برگشت سرویس شماره ۱مجتمع‌های شهید بهشتی
مجتمع‌های مسکونی شهید بهشتی، میدان آزادگان، میدان شهرداری، میدان ن‍واب، خیابان خاک‌فرج، میدان مطهری، چهارراه غفاری، پل آهنچی، قم نو، پل نیروگاه، خیابان ساحلی، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
۲

سرویس شماره ۲

شهرک پردیسان

مسیر رفت

مسیر حرکت سرویس شماره ۲شهرک پردیسانساعت حرکت: 7:20
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، بلوار امین، میدان ایران ارتش، بلوار غدیر، پمپ بنزین، ابتدای شهرک قدس، مقابل شهرک مهدیه، شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق(ع)

مسیر برگشت

مسیر حرکت سرویس شماره ۲شهرک پردیسان
شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق(ع)، مقابل شهرک مهدیه، ابتدای شهرک قدس، پمپ بنزین، بلوار غدیر، میدان ارتش، بلوار امین، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
۳

سرویس شماره ۳

شهر پردیسان

مسیر رفت

مسیر حرکت سرویس شماره ۳شهر پردیسانساعت حرکت: 7:20
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، بلوار امین، میدان ارتش، بلوار غدیر، پمپ بنزین، ابتدای شهرک قدس، مقابل شهرک مهدیه، شهر پردیسان، هزاره سوم، مقابل مسجد فاطمه زهرا(س)

مسیر برگشت

مسیر حرکت سرویس شماره ۳شهر پردیسان
شهرپردیسان، هزاره سوم، مقابل مسجد فاطمه زهرا(س)، مقابل شهرک مهدیه، ابتدای شهرک قدس، پمپ بنزین، بلوار غدیر، میدان ارتش، بلوار امین، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
۴

سرویس شماره ۴

نیروگاه

مسیر رفت

مسیر حرکت سرویس شماره ۴نیروگاهساعت حرکت: 7:30
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، خیابان ساحلی، بلوار خرمشهر(جاده اراک)، پل نیروگاه، میدان توحید، میدان امینی بیات، میدان نبوت

مسیر برگشت

مسیر حرکت سرویس شماره ۴نیروگاه
نیروگاه، میدان نبوت، میدان امینی بیات، میدان توحید، پل نیروگاه، بلوار خرمشهر(جاده اراک)، خیابان ساحلی، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
۵

سرویس شماره ۵

نیروگاه

مسیر رفت

مسیر حرکت سرویس شماره ۵نیروگاهساعت حرکت: 7:30
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، خیابان ساحلی، قم نو، پل حجتیه، ميدان مطهري، میدان سعیدی، امام‌زاده ابراهیم، بیست متری زاد، میدان توحید، میدان امینی بیات

مسیر برگشت

مسیر حرکت سرویس شماره ۵نیروگاه
میدان امینی بیات، میدان توحید، بیست متری زاد، امام‌زاده ابراهیم، میدان سعیدی، ميدان مطهري، پل حجتیه، قم نو، خیابان ساحلی، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
۶

سرویس شماره ۶

خیابان آذر

مسیر رفت

مسیر رفت سرویس شماره ۶خیابان آذرساعت حرکت: 7:30
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، بلوار امین، بلوار جمهوری، میدان رسالت، خیابان سمیه، چهارراه سجادیه، گلزار شهدا، روحانی، آذر، چهل اختران، پامنار

مسیر برگشت

مسیر برگشت سرویس شماره ۶خیابان آذرساعت حرکت: 7:30
میدان پلیس، خیابان آذر، گلزار شهدا، خیابان انقلاب، چهارراه سجادیه، خیابان سمیه، میدان رسالت، خیابان جمهوری، بلوار امین، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی